جشنواره کو.کو ۱۹

با محوریت کودک و کووید ۱۹
مهلت ارسال آثار به جشنواره کو.کو19 (کودک و کووید 19) با توجه به درخواست فراوان شما عزیزان تا 12 شهریور 1400 تمدید شد.

حامیان جشنواره
این جشنواره توسط کانون آشنایی با حیات وحش و مؤسسه فرهنگی هنری ودود در راستای پروژه آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید ۱۹ با حمایت مالی و معنوی برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به دبیری هنرمند ارزنده شهره لرستانی در دو بخش کودک و خانواده برگزار می شود.

دبیر جشنواره کو.کو 19

هنرمند ارزنده سرکار خانم شهره لرستانی

محوریت موضوعی جشنواره کو.کو ۱۹

  • مراقبت های فردی و گروهی( استفاده از ماسک‌، رعایت فاصله فیزیکی ،شستن دست‌ها‌، تهویه مناسب و......) در دوران همه‌گیری کووید 19
  • تجربه‌های دوران قرنطینه یا همه گیری
  • احساسات نسبت به وضعیت موجود
  • شناسایی قهرمانانی که با کووید 19 مبارزه می‌کنند
  • تقویت روحیه‌ی همدلی و ایجاد نشاط در مبتلایان
  • امید به زندگی
  • تصویر روزهای پس از ریشه کن شدن کووید 19
شرکت در جشنواره