شرایط ارسال نقاشی‌های بخش کودک جشنواره کو.کو ۱۹

  • قطع اثر : حد اقل ضلع اثر ۲۰cm و حد اکثر ۴۲cm
  • برای ارسال : فایل اثر با رزولوشن ۳۰۰ ارسال شود و در صورت برگزیده شدن اصل اثر درخواست خواهد شد.
  • نقاشی‌ها می‌توانند با آبرنگ ، گواش ، پاستل، مداد شمعی ، مداد رنگی و...باشند.
شرکت در جشنواره