مامک یحیی پور

داور بخش نقاشی

  •  کارشناس ارشد ارتباط تصویری
  • نقاش و عکاس هنری
  • کارشناس هنر کودکان و نوجوانان
  • مدرس هنر در دانشکده‌های هنر
  • مدیر گروه هنر های تجسمی
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • مدیر هنری مجله سروش کودکان ( ۹۷ و ۹۸)
  • دبیر هنری و داور چندین جشنواره هنری (داخلی و بین المللی)
  • شرکت در بیش از ۵۰ نمایشگاه هنری (گروهی و انفرادی ) و دریافت چندین جایزه و تقدیر نامه
شرکت در جشنواره