مريم اسلامی

داور بخش داستان

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  • شاعر و داستان نویس کودک و نوجوان
  • مدرس دوره های شعر و داستان کودک
  • کارشناس ادبی کانون پرورش فکری
  • داور جشنواره های فجر، قلم زرین، رشد و جشنوارهای ادبی کانون پرورش فکری
  • برنده‌ی جایزه‌ی جشنواره فجر
  • برنده‌ی جایزه‌ی پروین اعتصامی
  • برنده جایزه عباس یمینی شریف
  • دریافت نشان ماهی سیاه کوچولو
  • مؤلف و مترجم بیش از 200 عنوان کتاب شعر و داستان در حوزه کودک و نوجوان
شرکت در جشنواره