زهرا موسوی

داور بخش شعر

  • کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • نویسنده ، شاعر ، فیلم نامه نویس
  • سر ویراستار انتشارات پی نما
  • کارشناس شعر مجله قلک
  • دبیر تحریریه مجله شبنم
  • برگزیده هشتمین جشنواره شعر فجر
  • برگزیده اولین جشنواره بین المللی شعر کودک
  • برگزیده جشنواره سپیدار
  • مولف و شاعر کتاب های بی شمار در حوزه کودک و نوجوان
شرکت در جشنواره