شرایط ارسال استندآپ کمدی بخش کودک جشنواره کو.کو ۱۹

  • استندآپ کمدی به‌صورت تک نفره و ایستاده اجرا شود.
  • داستان ها از انسجام برخوردار باشند (شروع ، میانه و پایان داشته باشند) می‌تواند یک ماجرای خیالی یا واقعی باشد و با لحن شیرین بیان شوند .
  • مدت زمان آن حداقل 1 تا حداکثر 4 دقیقه باشد .
  • در هنگام فیلمبرداری، موبایل به صورت افقی نگه داشته شود.
  • از کلمات نامناسب و دور از عرف و اخلاق استفاده نشود.
شرکت در جشنواره